piątek, 10 lipca 2015

Pocztówka z lasu

W samym środku lasu, 2015
Grodzenie nowo założonych upraw leśnych to najskuteczniejszy sposób ochrony sadzonek, przed uszkodzeniami od zwierzyny. Opalanie końcówek słupków, które będą wkopane w ziemię, konserwuje je.